Category: Others

Dmk for TN

கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பில் தொடரப்பட்ட எங்களது 🆈🅾🆄🆃🆄🅱🅴 சேணலை🆂🆄🅱🆂🅲🆁🅸🅱🅴 செய்து எங்களுடன் இணைய கழக தோழர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். #🅳🅼🅺_🅵🅾🆁_🆃🅽…      …